Kijk op deze link om meer informatie te krijgen over de laatste ontwikkelingen op het gebied van Electrolyzers.

https://www.nporadio1.nl/nieuws/onderzoek/bd058075-439d-4a52-97cf-3fa7e8980d3c/de-wonderen-van-waterstof 

Verdere ontwikkelingen in Groningen

Groningen heeft een unieke uitgangspositie als het gaat om waterstof en de Nederlandse overheid moet voldoende geld investeren in de noordelijke waterstofontwikkelingen.Dat adviseert Jorgo Chatzimarkakis van de Europese lobby- en belangenorganisatie Hydrogen Europe. Volgens Chatzimarkakis heeft Groningen de ideale uitgangspositie om waterstofplannen verder te ontwikkelen, maar dan moet de Rijksoverheid samen met provincie en andere organisaties dat niet laten versloffen.‘Met name op het gebied van opslag van waterstof in zoutcavernes en het aanpassen van het leidingwerk is er geen regio in de wereld verder dan Groningen’, reageert Chatzimarkakis tegenover RTV Noord en onderzoeksplatform Follow the Money.De man die Groningen op het waterstofspoor zette
RTV Noord en Follow the Money werkten de afgelopen maanden samen om een profiel te maken over Ad van Wijk, bijzonder hoogleraar Future Energy Systems aan de TU in Delft. Van Wijk heeft grote invloed gehad op de waterstofplannen in Noord-Nederland en stond mede aan de basis van Groningen als waterstofprovincie. Hier kun je een uitgebreid profiel lezen over de waterstofgoeroe.‘Maar het zou sneller kunnen gaan. Nederland heeft traditioneel een gevoelige relatie met geld uitgeven, dat is geen geheim. Maar een halfslachtige steun voor waterstof zou fatale gevolgen kunnen hebben.’

‘Investeringen zijn nodig’

Chatzimarkakis voorziet een belangrijke rol voor Nederland, Groningen en de Eemshaven, maar daarvoor moet de Rijksoverheid wel de portemonnee trekken. ‘Het zal een belangrijke toegangspoort worden voor de import van waterstof, dus substantiële investeringen van de staat zijn nu nodig.’Afgelopen week werd bekend dat uit het Nationaal Groeifonds 500 miljoen euro is gereserveerd voor het financieren van waterstofprojecten. In een eerdere ronde is er 338 miljoen euro vrijgemaakt voor ontwikkelingen op het gebied van waterstof. Een deel van het geld is voorwaardelijk, waardoor het onduidelijk is hoeveel geld er voor Groningen en Noord-Nederland in het vat zit.

‘Het gaat niet snel genoeg’

Uit onderzoek van RTV Noord en Follow the Money komt naar voren dat hoogleraar Ad van Wijk Groningen op weg heeft geholpen met de waterstofagenda, maar zijn pijlen nu vooral richt op Europa. Het gaat hem in Groningen en Nederland niet snel genoeg. In Groningen ziet men dat met lede ogen aan. Jouke Van Dijk, hoogleraar arbeidsmarktanalyse aan de Rijksuniversiteit Groningen: ‘Hier in Groningen werd ons voorgespiegeld dat dit onze redding zou zijn, maar het gaat niet snel genoeg. Bestuurders maken de verkeerde keuzes. Toen is Van Wijk teruggegaan naar Rotterdam. Hij is nu meer voor Rotterdam aan het lobbyen, is mijn indruk.’Ad Van Wijk wuift deze kritiek weg. ‘Ik zeg tegen Tata juist dat ze de groene waterstof uit Groningen moeten halen. Het gaat niet om een bepaalde regio, maar om het systeem. Ik heb al drie jaar geleden gewaarschuwd dat het niet snel genoeg gaat in Groningen.’

‘Ik voer geen lobby’

Omdat het in Nederland niet opschoot, richt hij zich nu vooral op Europa. ‘Ik maak geen beleid en voer geen lobby. Ik schrijf plannen en bied die dan aan. Er is weinig kennis bij bestuurders, dat is een deel van het probleem.’ Jorge Chatzimarkakis onderkent het belang van het werk van Ad van Wijk voor Europa. ‘Hij was vanaf het begin betrokken en heeft meegeschreven aan het programma van Hydrogen Europe. Zonder hem was de opkomst van waterstof in Europa, en zelfs wereldwijd, in deze vorm niet mogelijk geweest.’

Het lijkt er steeds meer op, dat waterstof echt een speler gaat worden in de energietransitie. Het is ondertussen wel al duidelijk dat het nooit één oplossing gaat worden die ons verder gaat helpen op het gebied van de energietransitie!

Ontwikkelingen in de ‘Green Village’ in Delft

Ook in de Green Village in Delft, het proef laboratorium waar energie oplossingen in de praktijk getoetst kunnen worden, zijn momenteel opstellingen waarbij zon en wind gebruikt worden, maar waarbij met name gekeken wordt naar de opslagmogelijkheden.

Hier wordt nu gebruik gemaakt van een systeem waarbij met zonnepanelen energie opgewekt wordt. Die energie kan direct gebruikt worden en waar deze energie niet gebruikt wordt, wordt deze opgeslagen in een batterij. Is de batterij vol, dan wordt de opgewekte stroom gebruikt om waterstof te produceren. Het aantal zonnepanelen bepaalt de totale opwek capaciteit. De waterstof wordt nu nog in grote tanks opgeslagen, maar ook daar wordt verder onderzoek naar gedaan. De opgeslagen waterstof wordt gebruikt voor energieopwekking middels een brandstofcel en zowel de warmte als de stroom worden gebruikt in het huishouden.

Het systeem is nu zo afgesteld, dat door een jaar heen, energie beschikbaar is voor verwarming, warm water en stroom. Om de verliezen te minimaliseren wordt nu gewerkt met een systeem op gelijkstroom.