Hoe werkt warmte terugwinning?

Het principe van warmte terugwinning is dat de reeds aanwezige warmte in lucht of water langs koudere lucht of water geleid wordt waardoor het koudere deel opwarmt en het warmere gedeelte zijn warmte afstaat.

Bij warmte terugwinning in ventilatie gebeurt hetzelfde: er zijn twee sets kanalen die langs elkaar lopen. De ene set trekt de warme lucht van binnen naar buiten en de tweede set trekt de koude lucht van buiten naar binnen. Waar ze langs de gezamenlijke wanden van de kanalen lopen wordt de warmte van de warme lucht overgedragen aan de inkomende koude.