Er wordt druk gezocht naar alternatieven voor aardgas en andere fossiele brandstoffen. Op dit moment is er nog geen duidelijke keuze die voor onze hele wijk, onze stad of ons land geldt. Dat betekent dat de overheid het totnutoe over laat aan het individu. 

In den Haag wil de gemeente zoveel mogelijk gebruik te maken van water-gedragen warmte. Zij zijn druk in gesprek met Stedin over de aanleg van een grootstedelijk warmtenet. Maar er zijn nog vele kleinschalige alternatieven, waardoor de bewoners niet afhankelijk worden van één systeem, waarbij de gemeente als enige aan de knoppen kan draaien.