In het Algemeen Dagblad van 3 augustus verscheen een artikel onder deze naam, maar zonder de vraagtekens. Op basis van een gesprek met de heer Hans Grünenfelder, directeur van de VEMV, de brancheorganisatie van de grote energieverbruikers, staat het nog maar te bezien of de besparing van gas wel een zo goed idee is.

De consequentie van een te grote energiebesparing is dat er door de internationale bedrijven nu al omgezien wordt naar alternatieven voor de productie processen die aardgas behoeven. Met name in de Verenigde Staten, waar het aardgas ongeveer 5 tot 6 keer goedkoper is dan bij ons wordt gelonkt, want daar is nog steeds een grote werkeloosheid.

Dat zou betekenen dat er door een te grote besparing arbeidsplaatsen in Nederland verloren gaan, wat weer slecht voor onze economie is, aldus het artikel

Een tweede effect is , dat als de stijging van de energieprijzen doorberekend wordt in de prijzen van de producten, de consument zich op zijn hoofd krabt en zich afvraagt of hij/zij dit artikel wel echt nodig heeft. Kortom, een afname van de vraag.

Ook in de glastuinbouw is men in paniek. Door de onduidelijkheid van de gasprijzen, kunnen telers nu niet meer bepalen of de inkoop van plantmateriaal nu, straks nog wel rendabel geproduceerd kan worden. Zullen de afnemers bereid zijn, een hogere prijs te betalen waarin de kosten van de energie zijn doorberekend?

Verduurzamen is kijken op de lange termijn

Wat het artikel niet vermeldt, is wat een doorgaand gasverbruik doet met het klimaat. Het denken van de producenten is nog steeds alleen maar gericht op groei. Niet op stabiliseren of misschien zelfs wel verminderen, maar groei blijft de heilige koe. Zonder economische groei geen leven. Terwijl verduurzamen met name kijkt naar de mogelijkheden om de dingen die we nu doen, ook te kunnen blijven doen op een duurzame manier en om misschien te accepteren dat bepaalde zaken misschien wat uit de maat zijn gaan lopen.

Zoals bijvoorbeeld onze vleesproductie in Nederland. Op de correspondent werd onlangs voorgerekend dat voor iedere kip ongeveer 5 kg mais nodig is. Terwijl 5 kg mais veel meer voedingsstoffen oplevert dan 1 kg kip! Door onze enorme vleesproductie zuigen we grote hoeveelheden granen weg die ook gebruikt kunnen worden om mensen te voeden! En daarbij: onze vleesproductie is voor 80% bedoeld voor de export, die wordt niet eens lokaal gegeten!

En datzelfde geldt ook voor de glastuinbouw: Het grootste deel van de productie is voor de export bestemd, niet voor lokale productie. Verduurzamen is kijken wat kan en aanpassen wat niet hoeft of alleen maar gewin voor een kleine groep oplevert. Verduurzamen is een vorm van solidariteit: met het milieu en met elkaar.