Gevel- en muurisolatie

De gevel en de muren bestaan uit twee onderdelen:

Het dichte deel van de gevel

Het doorzichtige deel van de gevel

Het dichte deel van de gevel is in de loop der jaren op verschillende manieren gebouwd: 

  1. als half steens of steens muur
  2. als spouwmuur

Voor ieder van deze manieren van construeren, komen verschillende manieren van isoleren in aanmerking:

1. Voor half steens of steens muren

Dit soort muren worden monoliete constructies genoemd: ze zijn één geheel. Beide muursoorten komen voor als buitenwand

Voor monoliete constructies komen twee manieren van isoleren in aanmerking:

Isoleren aan de buitenzijde

Isoleren aan de binnenzijde

Isoleren aan de buitenzijde

Voor isolatie aan de buitenzijde zijn verschillende manieren van isoleren mogelijk: 

je kunt gebruik maken van een aan te brengen schuim op de gevel dat in verschillende dikten tegen de gevel wordt bevestigd waarna het isolatiemateriaal wordt afgedekt met een harde, schokbestendige laag. Die kan variëren van een stucachtige kunststof afwerking tot een afwerking met steenstrips. Voor voorbeelden van materialen en afwerkingen klik hier.

Een tweede manier is het aanbrengen van een stijl- en regelwerk tegen de buitenzijde waartussen isolatie wordt aangebracht. Aandacht moet dan met name gegeven worden aan de dampdoorlatendheid van de constructie om te voorkomen dat er interne condensatie plaats kan vinden. Het beste is altijd om te voorkomen dat er damp in de constructie kan komen. Dat kan bv door het aanbrengen van een dampdichte verflaag of een dampdichte afwerking. 

Een gevaarlijker alternatief is het aanbrengen van een dampdoorlatende folie tussen de muur en de isolatie. Die zorgt ervoor dat de eventuele damp uit de constructie kan. Aangezien het dauwpunt dan in de isolatie kan komen te liggen, kan dat alleen met dampdichte isolatiematerialen.

Over het stijl en regelwerk wordt dan een waterdichte laag aangebracht  in de vorm van een plaatmateriaal (Trespa oid) of van een houten afwerking met potdeksel delen of schroten.

Isoleren aan de binnenzijde.

In veel gevallen is dit de betere oplossing om verschillende redenen: veel gemeenten accepteren niet dat het gebouw naar buiten uitgebreid wordt. Ook vindt de gemeente meestal dat zij een oordeel moeten vellen over het aangepaste uiterlijk van de gebouwde omgeving.

Het nadeel van isolatie aan de binnenzijde is het verlies aan binnenruimte. Met name in kleinere woningen kan dat wat problematisch zijn. Het ruimteverlies is al gauw zo’n 10 cm per wand.

Let bij het plaatsen van een stijl- en regelwerk op het isoleren van de stijlen. Ook (houten) stijlen (meestel 2” x 3”) kunnen een koudebrug vormen als die direct tegen een dunnen buitengevel geplaatst worden. Aanbevolen wordt om ook de stijlen op een schuimpakket te bevestigen. Dit geldt zeker voor Metal Stud (MS) profielen. Tegelijkertijd geeft dat  de mogelijkheid om een dikkere laag isolatie aan te brengen. Bij een steenswand moet de isolatie minimaal 80 mm dik zijn en van een hoogwaardige kwaliteit om te voldoen aal de laatste BENG eisen om uit te komen op een energielabel A.

Ook in dit geval is de vochthuishouding van belang. Om de doorgang van vocht zoveel mogelijk te beperken, moet onder de binnenafwerking (meestal gipsplaat) een dampdichte folie aangebracht worden om indringing van vocht tegen te gaan.

Om vocht uit de bestaande muur niet door te laten dringen in de isolatie verdient het aanbeveling om tegen de muur eerst een dampdoorlatende folie aan te brengen die er tevens voor zorgt dat de eventueel toch ingedrongen damp ook de constructie weer uit kan.

Isoleren van spouwmuren

Spouwmuren bestaan (meestal) uit twee half steens muren die los van elkaar staan met een tussenruimte waarin zich (buiten) lucht bevindt. De spouw had tot ver in de jaren 80 een breedte van plm. 50 mm. De twee muren worden door spouwankers met elkaar verbonden. Vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw is men begonnen met de spouw te vullen met isolatiemateriaal. In het begin was dat maximaal 40 mm, zodat er nog enige ventilatie langs het buiten spouwblad mogelijk was. Momenteel worden in de nieuwbouw spouwbreedten van 100 mm toegepast. De huidige norm is minimaal 80 mm hoogwaardige isolatie om te voldoen aan de norm.

Bij huizen waar momenteel nog geen of weinig isolatie aanwezig is in de spouw, kan de spouwmuur nageïsoleerd worden. Er zijn verschillende systemen, maar alle systemen laten de spouwmuur in tact en vullen de spouw door middel van het boren van gaten in de gevel (meestal in een voeg) waarna de spouw gevuld wordt met het isolatie materiaal. 

Voor het doorzichtige  deel van de gevel kijken we naar de kozijnen, ramen en deuren en naar glas en panelen.