Wat is waterzijde inregelen?

Bij waterzijde inregelen hebben we het over een cv installatie die zijn warmte verspreid door middel van het rondpompen van warm water. De temperatuur die door de cv ketel geproduceerd wordt is instelbaar, maar staat vanuit de fabriek meestal te hoog.

De tegenwoordige HR ketels werken het meest optimaal als het verschil tussen de aanvoer en de retour temperatuur van het cv water 20 graden bedraagt.

Dat is bijna bij geen enkele cv installatie het geval. Dat komt omdat cv radiatoren in standaardmaten geleverd worden en niet gradueel aangepast worden aan de hoeveelheid kubieke meters ruimte die ze moeten verwarmen. Dat betekent dat de radiator in de ene ruimte te groot is en in een andere te klein. Daardoor is de retourtemperatuur dus ook variabel en dat levert dus een ongunstig rendement van de ketel op.

Bij waterzijde inregelen worden de kopventielen van de radiatoren vervangen door speciale kranen waarmee de doorloopsnelheid van het water zó geregeld wordt dat de temperatuur van het water dat de radiator verlaat bij alle radiatoren hetzelfde is. Dan werkt de ketel opti,maal!

Daarvoor moet de installateur dus niet alleen alle radiatorkranen vervangen, maar ook gaan meten wat de aanvoer- en de retourtemperaturen zijn. En de kranen instellen zodat het temperatuurverschil tussen aanvoer en retourwater 20 graden bedraagt. Dit kost tijd. En de nieuwe kranen kosten ook geld. Gemiddeld kost het waterzijde laten inregelen van een installatie voor een standaard eengezinswoning ongeveer tussen de €800 en €1200. Over de besparingen lopen de berichten uiteen… Sommigen nomen besparingen tot 15%, anderen zeggen dat 5% het maximaal haalbare is.