Hoewel de Nederlandse overheid zich gecommitteerd heeft aan de klimaatdoelen, schuift zij de maatregelen die nodig zijn om die te realiseren tot op heden, zeker nu tijdens de corona crisis, nog steeds voor zich uit. De gemeente Den Haag heeft gesteld dat zij in 2030 ‘van het gas’ af wil zijn. Dat komt al heel dichtbij, dus is het zaak goed te volgen wat er gebeurt, want als dit gerealiseerd moet worden dan moet nu begonnen worden met de werkzaamheden…. Maar we zijn het nog niet eens met wat die werkzaamheden zouden moeten zijn. Dat maakt het dus lastig en het risico dat er dus zaken doorgedrukt worden, ligt op de loer.