Gasvrij Scheveningen is in het leven geroepen om de bewoners van Scheveningen te ondersteunen in het verduurzamen van de woningen in de wijk. Regelmatig organiseren wij bijeenkomsten, workshops of thema avonden om nog meer Scheveningers op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen.

Samen naar een duurzame toekomst

Gasvrij Scheveningen heeft zich aangesloten bij Coöperatie Hoom. Dit is een landelijke coöperatie die lokale energiecoöperaties en initiatieven ondersteunt bij energiebesparing in hun regio.

Ook hebben we door HOOM energiecoaches op laten leiden om bewoners te assisteren in het nemen van beslissingen op het gebied van duurzaamheid. HOOM heeft de energiecoaches ook gecertificeerd, zodat energiecoaches in ieder geval aantoonbaar over voldoende kennis van zaken beschikken.

We zijn een samenwerking aangegaan met HEBA (Haagse Energie Besparings Actie) om zoveel mogelijk informatie door te kunnen geven aan geïnteresseerden op het gebied van duurzaamheid zoals nieuwe acties, subsidies, laatste ontwikkelingen en om specifiek Haagse problemen bij de kop te kunnen vatten. We denken daarbij met name aan de Leiding door het Midden en andere beleidsvoornemens van de gemeenteraad op het gebied van Duurzaamheid.

HEBA kan ook assisteren bij het vinden van geschikte partijen om de adviezen van de energie coaches om te zetten naar realiteit. Er zijn in ervaringen met aannemers en installateurs verzameld waardoor in ieder geval duidelijk is dat die uitvoerende partijen over de mogelijkheden beschikken om werk van goede kwaliteit te leveren.

Onze stuurgroepleden en energiecoaches

Dick ter Steege, Stuurgroeplid en Energiecoach Scheveningen
Hans Grijzen, Stuurgroeplid en energiecoach Scheveningen
Peter Geleijnse, energiecoach Oud Scheveningen
Bert Van Swol, energiecoach Belgisch Park