Bron: Vereniging Eigen Huis

Subsidie voor duurzame energie: 10 vragen

Voor duurzame maatregelen kun je als huiseigenaar subsidie aanvragen. De overheid heeft hiervoor de Investeringsubsidie voor duurzame energie (ISDE). Voor welke maatregelen geldt de ISDE? En wat zijn de voorwaarden? Dat lees je in 10 veelgestelde vragen en antwoorden 

Update 28/10/2021: Het subsidiebedrag voor (hybride) warmtepompen wordt per 2022 verhoogd van 20% naar 30%. Huiseigenaren die nog in 2021 een (hybride) warmtepomp gaan installeren of al hebben geïnstalleerd, kunnen het beste in 2022 de subsidie hiervoor aanvragen.

Lees het nieuwsbericht

1. Voor welke maatregelen geldt de ISDE?

De ISDE geldt voor de aanschaf van zonneboilerswarmtepompenisolatiemaatregelen (dak-, spouw-, gevel-, zolder/vlieringvloer, vloer- en bodemisolatie of HR-glas), aansluiting warmtenet

2. Wanneer kom ik in aanmerking voor de ISDE?

Je komt in aanmerking voor de ISDE als je eigenaar bent van de koopwoning en deze woning je hoofdverblijf is of direct na de verbouwing wordt. Het apparaat (zonneboiler of warmtepomp), aansluiting warmtenet en/of de isolatiemaatregelen zijn nieuw aangeschaft én je kunt dit aantonen met een betaalbewijs.

3. Welke voorwaarden gelden voor de ISDE?

Voor elke maatregel gelden andere voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op de ISDE. Hieronder een overzicht. 

IsolatieWarmtepompZonneboilerAansluiting warmtenet
Nemen van twee isolatiemaatregelen of combineer één isolatiemaatregel en aanschaf warmtepomp of zonneboiler.Nemen van één maatregel (oftewel warmtepomp).Nemen van één maatregel (oftewel zonneboiler).Een aansluiting op een warmtenet.
Er geldt een minimum voor de isoleren oppervlakte.Je laat de warmtepomp installeren in een woning waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd vóór of op 30 juni 2018.Je laat de zonneboiler installeren in een woning waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd voor of op 30 juni 2018.De aansluiting is gerealiseerd door een warmteleverancier.
De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van de te isoleren oppervlakte.Je hebt de warmtepomp na 30 juni 2020 laten installeren.Je hebt de zonneboiler na 30 juni 2020 laten installeren.De aansluiting op het warmtenet is gerealiseerd voordat je een aanvraag gaat doen, maar niet voor 1 januari 2021.

Let op! sommige isolatiemaatregelen worden gezien als één maatregel. Bijvoorbeeld een combinatie van vloer- en bodemisolatie.

Overige voorwaarden:

  • Binnen 12 maanden na installatie van het eerste apparaat, isolatiemaatregelen en/of aansluiting warmtenet moet je een subsidieaanvraag indienen.
  • De uitvoering is gedaan door een bouwinstallatiebedrijf. De uitvoering mag je niet zelf doen.
  • Je hebt geen recht op subsidie als je al eerder een andere subsidie voor de betreffende maatregel hebt ontvangen. Is die andere subsidie bijvoorbeeld van een gemeente, provincie of waterschap? Dan geldt deze voorwaarde niet als je ISDE-aanvraag is ingediend op of na 21 april 2021.

4. Waar vraag ik de ISDE aan?

De subsidie vraag je aan bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daar vind je ook een stappenplan zodat je precies weet wat je nodig hebt om de aanvraag in te kunnen dienen.

 subsidie aanvragen (ISDE) 

5. Wanneer vraag ik de ISDE aan?

De subsidie kan aangevraagd worden binnen 12 maanden na installatie of uitvoering van de eerste maatregel. Het is mogelijk een aanvraag te doen voor ISDE als deze door andere voorwaarden in 2020 eerder niet in aanmerking is gekomen. 

6. Hoeveel subsidiebudget is er beschikbaar?

Voor 2021 is er in totaal 124 miljoen beschikbaar voor woningeigenaren en zakelijke gebruikers.

7. Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Met de rekentool van de RVO weet je hoeveel subsidie je kunt verwachten.

8. Kan ik subsidies en andere financiering combineren?

Ja dat kan. Je kunt subsidies soms combineren met andere financieringsmogelijkheden. Bijvoorbeeld bij de installatie van een zonneboiler installeren of isolatie van het dak. Je kunt dan een subsidie combineren met een lening of hypotheek om de werkzaamheden te financieren. Bovendien profiteer je van het lage btw-tarief van 9% op de isolatiewerkzaamheden.

Het stapelen van subsidies van de gemeente en van het rijk voor dezelfde maatregel kan alleen als je ISDE-aanvraag is ingediend op of na 21 april 2021. 

9. Zijn er ook nog regionale subsidies voor energiebesparende maatregelen en kan ik deze combineren met ISDE?

Ja er zijn ook regionale subsidies aan te vragen, wil je weten welke subsidie jouw gemeente of provincie heeft kijk dan op de energiesubsidiewijzer. Vanaf 21 april 2021 kun je de regionale subsidie combineren met de landelijke ISDE.

10. Kan ik als VvE de ISDE aanvragen?

VvE’s kunnen de ISDE voor zakelijke gebruikers aanvragen voor warmtepomp, zonneboiler, aansluiting warmtenet, kleinschalige windturbine en zonnepanelen. Bekijk met de online Energiesubsidiewijzer welke subsidies er zijn.