Bron: Solar Magazine

© Wattkraft

© Wattkraft

11 december 2023

Meer flexibel vermogen bittere noodzaak: doorbraak batterijen in Nederland en Vlaanderen een feit

Met de installatie van tienduizenden thuisbatterijen in Vlaanderen en tientallen grootschalige batterijen in Nederland én België vormde 2023 de bevestiging dat de definitieve doorbraak van batterijen een feit is.

Met het post-salderingstijdperk dat voor de deur staat, is meer zelfverbruik van zonnestroom de manier om de terugverdientijd van zonnepanelen te verkorten en daarmee zal ook in Nederland de definitieve doorbraak van de thuisbatterij niet meer lang op zich laten wachten.

Voor miljoenen Nederlandse en Vlaamse burgers was de aanschaf van zonnepanelen een eerste stap naar een duurzaam energiesysteem in hun woning. Door de steeds hogere penetratiegraad van zonnepanelen stijgt de vraag naar energieopslag, zeker nu het volledige stroomnet – in Nederland niet alleen op het laagspannings- maar ook op het midden- en hoogspanningsnet – op steeds meer plaatsen overbelast raakt tijdens piekuren. Ook vanuit het bedrijfsleven is daardoor sprake van een stortvloed aan (vergunnings)aanvragen bij gemeenten en netbeheerders voor tientallen gigawatt aan batterijen.

Voortouw
Vlaanderen heeft in de Benelux het voortouw genomen en installeerde mede dankzij een investeringspremie in 2022 ruim 50.000 thuisbatterijen. Na het afschaffen van de subsidie per 1 april 2023 daalden de verkopen fors, maar toch melden Vlaamse installateurs bij 20 tot 40 procent van de zonnepaneelverkopen een thuisbatterij te plaatsen. Zelfs als consumenten bij de aankoop van zonnepanelen niet direct kiezen voor een thuisbatterij, plaatsen veel Vlaamse installateurs standaard een hybride omvormer zodat in een latere fase gemakkelijk een thuisbatterij kan worden toegevoegd zonder hoge kosten te maken.

Kritische kanttekening bij de opmars van thuisbatterijen is volgens netbeheerder Fluvius dat ze in Vlaanderen vooralsnog niet helpen bij het ontlasten van het stroomnet. Uit de digitale meterdata blijkt dat het laden van de batterij start zodra de zonnepanelen energie produceren. Door de beperkte capaciteit van de batterijen wordt er nog steeds volle capaciteit in het stroomnet geïnjecteerd wanneer de batterij geladen is.

Marktopportuniteit
Ook de Nederlandse markt bereidt zich voor op de doorbraak van de thuisbatterij. Er is geen pv-groothandel meer die geen thuisbatterijen in het assortiment heeft en vele installateurs van zonnepanelen zien het als hun volgende marktopportuniteit.

Op dit moment mag opgewekte en teruggeleverde zonne-energie nog gesaldeerd worden. Daardoor is de terugverdientijd van zonnepanelen, zeker met de huidige energieprijzen, heel kort. De terugverdientijd loopt echter snel op wanneer salderen wordt afgebouwd én er geen batterij is geplaatst. Het toevoegen van een batterij voorkomt dat kilowatturen van zonnepanelen worden teruggeleverd aan het net doordat deze worden opgeslagen in de batterij. Hierdoor wordt de gelijktijdigheid van de zonne-energie verhoogd en blijft salderen grotendeels in stand. De zonnestroom kan dan later, tijdens de dure uren, alsnog worden verbruikt of ingevoed op het stroomnet.

Artikel in Solar Magazine Marktgids Zonne energie 2024

Door: Edwin van Gastel