Woensdag 07-10-2020 om 19.30 vind onze maandelijkse vergadering in het Kalhuis, Badshuiststraat 175, 2584 HH Den Haag, plaats. U bent zoals altijd van harte welkom met u vragen of initiatieven.

Agenda Stuurgroep Gasvrij Scheveningen 

Datum: 07. October 2020 aanvang 19.30 uur aanwezend Hans, Dick, Daniel, Gast

  1. Opening
AGENDA 
Ingediend door Hans 
Korte beschrijvingVaststellen Notulen 05 augustus 2020
Vraagstelling 
Benodigde tijd2 min
AGENDA 
Ingediend door Hans
Korte beschrijvingStrategie Gasvrij Scheveningen
Vraagstelling Nu de nieuwe corona besmetting een feit is geworden hoe gaan wij verder met onze activiteiten ?
Benodigde tijd10 min

3.

4.

AGENDA
Ingediend door Rike 
Korte beschrijvingPunten van vorige vergadering
Vraagstelling Capaciteit www filmpjes: geen probleem omdat op die www alleen een link naar YouTube komt en die link heeft nauwelijks capaciteit nodig. Met Tjeerd besproken we hebben genoeg capaciteit. Zou dat ooit niet meer het geval zijn kunnen we opschalen bij mijn Domain.  Badhuisweg 175 is gewijzigd.  Backup www is gemaakt in WordPress en Tjeerd checkt nog op mijn Domain. www is veilig. 
Benodigde tijd2 min.

5.

AGENDA 
Ingediend door Dick
Korte beschrijvingCategorisering op www van Informatie
Vraagstelling We hebben onlangs besproken om de informatie van Hans op de www te zetten onder informatie. We wilden graag de informatie structureren en daardoor de lezer toegevoegde waarde bieden. Dick heeft een voorstel gemaakt wat in de bijlage is. Graag feedback hierover zodat het nog verbeterd kan worden door Dick en Rike of zo op de www geplaatst kan worden. 
Benodigde tijd15 min

6.

AGENDA 
Ingediend door Dick/Hans
Korte beschrijvingReactie richting politiek mbt warmtenet den Haag
Vraagstelling Reageren we op de afspraken met Stedin voor de aanleg van het warmtenet?
Benodigde tijd10 min

7.

AGENDA 
Ingediend door Hans / Daniël
Korte beschrijvingEnergie challenge 2
Vraagstelling Doet Gasvrij Scheveningen mee  Ja. Met BEP. Stemmen mag via https://energieuitdewijk.denhaag.nl/initiatief/3285
Benodigde tijd5 min

8.

AGENDA 
Ingediend door Daniël
Korte beschrijvingVoortgang Schev70. Zie voortgangsnotitie punt 2.
Vraagstelling Meewerken aan mail Leiden. Ideeën om meer aanmelding te krijgen?
Benodigde tijd10

9.

AGENDA 
Ingediend door Daniël
Korte beschrijvingMES via SIOS: https://initiatiefopscheveningen.nl/sios-heeft-extra-geld-beschikbaar-voor-energietransitie/. SIOS heeft 10.000 toegezegd voor communicatiedoeleinden. 
Vraagstelling Als de stemronde open gaat zoveel mogelijk stemmen verzamelen voor aanvulling. Hoe/ wie?
Benodigde tijd10 min

10.

AGENDA 
Ingediend door Daniël
Korte beschrijvingLiesbeth gesprek zie punt 1
Vraagstelling Mededeling
Benodigde tijd3 min.

11.

AGENDA 
Ingediend door Rike
Korte beschrijvingWoningen kopen verduurzamen en verkopen in samenwerking met VvE beheer Haaglanden en globalarchitects misschien nog makelaar, 
Vraagstelling Mededeling/feedback
Benodigde tijd10 min

12.

AGENDA 
Ingediend door Rike 
Korte beschrijvingMijn project energie uit de wijk heeft veel aangestoten bij gemeente. Duurzaamheid als beleidslijn, met Mirella aan het kijken hoe en waar we het kunnen realiseren. Misschien in samenwerking met bedrijf verduurzamen. 
Vraagstelling Mededeling/feedback
Benodigde tijd10 min 

13. Rondvraag