Is een omgevingsvergunning noodzakelijk voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak ?
In september van dit jaar werd een aanvraag voor het plaatsen van zonnepanelen op een dak in de Adriaan Coenenstraat geweigerd.
Het bouwplan is getoetst aan de Welstandsnota, de beoordeling luid als volgt:
Wij kunnen niet instemmen met het voorstel. Dit deel van het bescherm stadsgezicht kenmerkt zich door de zeekarakteristieke kappen met rode pannen.
De voorgestelde zonnepanelen sluiten in uitvoering te weinig aan bij het kenmerkende matte rode uiterlijk van de pannen en vormen hiermee een te groot contrast.
De kappen worden daardoor te zeer aangetast en het beschermd stadsgezicht te zeer verstoord.
 
De afwijzing werd gemeld bij Gasvrij Scheveningen met de vraag hoe nu verder, de bewoner had reeds een aantal energiebesparende maatregelen getroffen en verkeerde in de veronderstelling dat voor het plaatsen van zonnepanelen een omgevingsvergunning nodig was.
Vervolgens is de weigering doorgestuurd naar een van de medewerkers van Hou van je Huis van de gemeente Den Haag met het verzoek om te beoordelen of de weigering wel juist was.
Inmiddels heeft de medewerkster  hierop als volgt op gereageerd:
Voor het plaatsen van zonnepanelen op een monument of een rijks beschermd stadsgezicht is een omgevingsvergunning verplicht.
Ingeval het om een gemeentelijk beschermd stadsgezicht gaat is een omgevingsvergunning niet verplicht.
Bij de Adriaan Coenenstraat gaat het om een gemeentelijk beschermd stadsgezicht en is er dus ten onrechte een vergunning geweigerd, het was helemaal niet nodig om een omgevingsvergunning aan te vragen.
De dienst Vergunningen en Toezicht heeft inmiddels de weigering ingetrokken.
Wilt u weten of er voor het plaatsen van zonnepanelen een vergunning nodig is kijk dan op:www.monumentenzorgdenhaag.nl  en bij de link beschermde stadsgezichten vind u een kaart en een stratenlijst beschermde stadsgezichten.
Voordat u gaat verbouwen is het altijd handig om op https://www.omgevingsloket.nl/ te kijken of er een vergunning nodig is voor de werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,
Hans Grijzen