Heeft SVN binnenkort een H2 pomp? Kom naar de H2 Clean Energy lezing op 28 juni – 19u – WOS

Beste deelnemers Netwerkgroep gasvrij Scheveningen,
Ik heb deze week een gesprek gehad met Jan Willem van Veenen van H2 Clean Energy.
Jan Willem is op Scheveningen actief met waterstof en wil ons graag informeren hoe hij de toekomst met waterstof ziet.
Agenda
19:00 Koffie, Thee
19:15 Start presentatie: integratie energie systeem (JW)
20:00 Q&A
20:15 Presentatie waterstof potentie in Scheveningen haven (JW)
20:45 Q&A
21:00 Sluiting
U bent van harte welkom op vrijdag 28 juni, Zaal WOS, Badhuisstraat 175, 1e etage, inloop vanaf 19.00 uur.
Met vriendelijke groet,
Hans Grijzen

21 mei nieuwe product infoavond van Gasvrij Scheveningen

Welzijn Scheveningen, het Wijk Overleg Scheveningen-Dorp betrekken graag alle bewoners en ondernemers bij de kansen, ideeën en de mogelijkheden om Scheveningen groener, leefbaarder en gezonder te maken. Maar hoe krijgen we Scheveningen volledig van het aardgas af en werken wij aan een duurzame toekomst?

Op dinsdagavond 21 mei a.s. vanaf 19.00 uur, bent u van harte welkom op de product informatieavond van Gasvrij Scheveningen over Energiecoaches, Waterzijdig inregelen van cv-installaties en Infrarood verwarming. (meer…)

Presentatie Energy Guards over Warmtepompen op 23 november bij Gasvrij Scheveningen

Beste deelnemers Netwerk Groep Gasvrij Scheveningen,

Bijgevoegd de presentatie, voor wie er vrijdag 23 november niet bij kom zijn, van Gerrit-Jan Konink van het verduurzamingsbedrijf Energy Guards over de hybride warmtepompen.

20181123 EnergyGuards_gasvrij

Met vriendelijke groet,
Hans Grijzen.

 

ENERGY GUARDS

Duinweg 17   |   2585 JT  Den Haag

T:  +3170 310 63 03

Uitgebreide informatie over onze producten vindt u op www.energyguards.nl

Is een omgevingsvergunning noodzakelijk voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak ?

Is een omgevingsvergunning noodzakelijk voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak ?
In september van dit jaar werd een aanvraag voor het plaatsen van zonnepanelen op een dak in de Adriaan Coenenstraat geweigerd.
Het bouwplan is getoetst aan de Welstandsnota, de beoordeling luid als volgt:
Wij kunnen niet instemmen met het voorstel. Dit deel van het bescherm stadsgezicht kenmerkt zich door de zeekarakteristieke kappen met rode pannen.
De voorgestelde zonnepanelen sluiten in uitvoering te weinig aan bij het kenmerkende matte rode uiterlijk van de pannen en vormen hiermee een te groot contrast.
De kappen worden daardoor te zeer aangetast en het beschermd stadsgezicht te zeer verstoord.
 
De afwijzing werd gemeld bij Gasvrij Scheveningen met de vraag hoe nu verder, de bewoner had reeds een aantal energiebesparende maatregelen getroffen en verkeerde in de veronderstelling dat voor het plaatsen van zonnepanelen een omgevingsvergunning nodig was.
Vervolgens is de weigering doorgestuurd naar een van de medewerkers van Hou van je Huis van de gemeente Den Haag met het verzoek om te beoordelen of de weigering wel juist was.
Inmiddels heeft de medewerkster  hierop als volgt op gereageerd:
Voor het plaatsen van zonnepanelen op een monument of een rijks beschermd stadsgezicht is een omgevingsvergunning verplicht.
Ingeval het om een gemeentelijk beschermd stadsgezicht gaat is een omgevingsvergunning niet verplicht.
Bij de Adriaan Coenenstraat gaat het om een gemeentelijk beschermd stadsgezicht en is er dus ten onrechte een vergunning geweigerd, het was helemaal niet nodig om een omgevingsvergunning aan te vragen.
De dienst Vergunningen en Toezicht heeft inmiddels de weigering ingetrokken.
Wilt u weten of er voor het plaatsen van zonnepanelen een vergunning nodig is kijk dan op:www.monumentenzorgdenhaag.nl  en bij de link beschermde stadsgezichten vind u een kaart en een stratenlijst beschermde stadsgezichten.
Voordat u gaat verbouwen is het altijd handig om op https://www.omgevingsloket.nl/ te kijken of er een vergunning nodig is voor de werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,
Hans Grijzen

‘Buikpijn van kosten verduurzaming huis’

Artikel uit De Telegraaf

Huiseigenaren moeten worden verleid om hun woning duurzaam te maken, vindt het kabinet. Cindy van de Velde, directeur van Vereniging Eigen Huis, is bezorgd over de vorderingen. ‘Voordat zo’n warmtepomp goed draait, ben je zo € 20.000 verder. Wie kan en wil dat betalen?’

AUTEUR: CINDY VAN DE VELDE, DIRECTEUR VERENIGING EIGEN HUIS

In Den Haag lijkt nu toch enig realisme zichtbaar te worden. Onlangs wees het kabinet het drastische plan af om de belasting op gasverbruik de komende jaren met 75 % te verhogen. En nu zegt het kabinet ook: we moeten mensen verleiden om hun huis te verduurzamen. Precies! Maar verleiden is niet vrijblijvend, verre van dat. Het verplicht de overheid en professionals om consumenten te helpen stap voor stap de beste energiebesparende maatregelen te nemen. Daar zien we nu nog te weinig van.

Onbegrijpelijk

(meer…)

GasVrij Uitnodiging – Product Informatieavond thema Verwarmen en Elektrisch Koken – Vrijdag 23 november 19 u.

PRODUCT INFORMATIEAVOND OVER VERWARMEN EN ELEKTRISCH KOKEN                                      UITNODIGING                                                                                           23 november 2018

Welzijn Scheveningen, het Wijk Overleg Scheveningen-Dorp betrekken graag alle bewoners, ondernemers, scholen, bibliotheek en zo voorts bij de kansen, ideeën en de mogelijkheden om Scheveningen groener, leefbaarder en gezonder te maken.

Maar hoe krijgen we Scheveningen volledig van het aardgas af en werken wij aan een duurzame toekomst?

Op vrijdagavond 23 november a.s. vanaf 19.00 uur, bent u van harte welkom op de product informatieavond over verwarmen en elektrisch koken. (meer…)

Scheveningse gasvrije held – deel 4

Bekijk wat Hans bij The Shore doet om minder gas te gebruiken in de vierde aflevering van Gasvrij Scheveningen.

Bijeenkomst zonnepanelen – 23 maart

Welzijn Scheveningen, het Wijk Overleg Scheveningen-Dorp betrekken graag alle bewoners, ondernemers, scholen, de bibliotheek enzovoorts bij de kansen, ideeën en de mogelijkheden om Scheveningen groener, leefbaarder en gezonder te maken. Maar hoe krijgen we Scheveningen volledig van het aardgas af en werken wij aan een duurzame toekomst?

Op vrijdagavond 23 maart 2018 vanaf 19.00 uur is iedereen van harte welkom voor de productinformatie avond over zonnepanelen.

  1. Roel Pronk van Solar Engineers zal dieper ingaan op het toepassen van zonnepanelen. Roel heeft de volgende tip; neem een kopie van uw elektriciteit nota mee zodat hij vrijblijvende informatie kan verstrekken over het te plaatsen aantal zonnepanelen op uw dak met een kostenindicatie.
  2. Ruurd Abma van Buurt Energie Statenkwartier zal iets vertellen over zijn ervaringen met de toepassing van collectieve zonnepanelen.
  3. Wim Schutten van het buurtinitiatief de Groene Regentes zal iets vertellen over het voeren van de zonnepanelenactie in de wijk Regentessekwartier. Hierbij komt een bijdrage vanuit het Klimaatfonds aan bod.

Gasvrij Scheveningen wil een groeiend netwerk van Scheveningers en derden zijn die nieuwe kansen, financieringsmogelijkheden en producten benut op weg naar een Duurzame Toekomst. Tijdens de inloop kunt u zich aanmelden voor de netwerkgroep Gasvrij Scheveningen.

Vrijdag 23 maart inloop vanaf 19.00. Aanvang 19.30, zaal WOS 1e etage   Badhuisstraat 175

Hans Grijzen over Gasvrij Scheveningen

Stadsdeeljournaal Scheveningen in gesprek met Hans Grijzen